Motto

"Weź Krzyż Chrystusa i idź Jego śladem, a Maryja będzie ci towarzyszyć, tak jak swojemu Synowi. Z każdą bolesną raną, powiedz sobie: "W ranach Chrystusa!". Za każdym razem, gdy odczujesz ból, zawołaj: "W Twojej męce, o Chryste!" Zawsze, gdy będziesz oskarżany, prześladowany i obrażany, mów: "Na Twoją chwałę, o Panie!"
Historia ludzkości jest pusta bez Krzyża, ponieważ przemija, podczas gdy Krzyż jest stały, nieprzemijający. Twoja własna historia będzie pusta bez Krzyża, ponieważ przemijasz i tylko Ukrzyżowany daje ci życie i zapewnia wieczność. Tylko Krzyż zapewni ci świętość". św. Charbel

Turniej tenisa stołowego dla ministrantów

  10 października odbył się turniej tenisa stołowego
  dla ministrantów naszej parafii.
  W trunieju wzięło udział 11 zawodników.
  Wśród ministrantów młodszych zwycięzcą został Michał Kieliński,
  zaś w kategorii ministrantów starszych pierwsze miejsce
  zdobył Maciej Kieliński. Gratulujemy!!!

   o. Andrzej