Motto

"Podnieś Krzyż Chrystusa z radością, zapałem i odwagą, nie zważaj na tych, którzy cię wyśmiewają, nie zatrzymuj się i nie płacz z płaczącymi, ani nie skarż się z tymi, którzy narzekają. Żadne zawodzenie czy narzekanie nie tworzy historii zbawienia, żadne bicie się w piersi czy wyważanie bram Niebios nie pomoże ci wejść do środka. Zbawienie przynoszą łzy prawdziwego żalu. Jedna łza skruchy otwiera wielką bramę. Spadnie ona z policzka prawdziwie odważnego i wiernego sługi". św. Charbel

Turniej tenisa stołowego dla ministrantów

  10 października odbył się turniej tenisa stołowego
  dla ministrantów naszej parafii.
  W trunieju wzięło udział 11 zawodników.
  Wśród ministrantów młodszych zwycięzcą został Michał Kieliński,
  zaś w kategorii ministrantów starszych pierwsze miejsce
  zdobył Maciej Kieliński. Gratulujemy!!!

   o. Andrzej