Motto

"Weź Krzyż Chrystusa i idź Jego śladem, a Maryja będzie ci towarzyszyć, tak jak swojemu Synowi. Z każdą bolesną raną, powiedz sobie: "W ranach Chrystusa!". Za każdym razem, gdy odczujesz ból, zawołaj: "W Twojej męce, o Chryste!" Zawsze, gdy będziesz oskarżany, prześladowany i obrażany, mów: "Na Twoją chwałę, o Panie!"
Historia ludzkości jest pusta bez Krzyża, ponieważ przemija, podczas gdy Krzyż jest stały, nieprzemijający. Twoja własna historia będzie pusta bez Krzyża, ponieważ przemijasz i tylko Ukrzyżowany daje ci życie i zapewnia wieczność. Tylko Krzyż zapewni ci świętość". św. Charbel

Zmartwychwstał! Alleluja! 

"... złożyli Ciało Jezusa do grobu..."

Gdy On jeszcze mówił , oto zjawił się tłum . A jeden z Dwunastu , imieniem Judasz , szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa , aby Go pocałować . Jezus mu rzekł : « Judaszu , pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego ?» Towarzysze Jezusa widząc , na co się zanosi , zapytali : « Panie , czy mamy uderzyć mieczem ?» I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho . Lecz Jezus odpowiedział : « Przestańcie , dosyć !» I dotknąwszy ucha , uzdrowił go . Do arcykapłanów zaś , dowódcy straży świątynnej i starszych , którzy wyszli przeciw Niemu , Jezus rzekł : « Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę ? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni , nie podnieśliście rąk na Mnie , lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności ».  Łk 22, 47-53

Czuwanie przy Jezusie w ciemnicy do 17:00

Droga krzyżowa ulicami Bolszewa w Niedzielę Palmową