Motto

"Podnieś Krzyż Chrystusa z radością, zapałem i odwagą, nie zważaj na tych, którzy cię wyśmiewają, nie zatrzymuj się i nie płacz z płaczącymi, ani nie skarż się z tymi, którzy narzekają. Żadne zawodzenie czy narzekanie nie tworzy historii zbawienia, żadne bicie się w piersi czy wyważanie bram Niebios nie pomoże ci wejść do środka. Zbawienie przynoszą łzy prawdziwego żalu. Jedna łza skruchy otwiera wielką bramę. Spadnie ona z policzka prawdziwie odważnego i wiernego sługi". św. Charbel

MISJE ŚWIĘTE:

Niedziela 02 października
Uroczyste zakończenia misji
 
 
7.00 Msza z nauką misyjną
8.30 Msza z nauką misyjną
10.00 Msza z nauką misyjną
11.30 Msza z nauką misyjną
13.00 Msza z nauką misyjną
          Nabożeństwo pod Krzyżem
17.15 Różaniec
18.00 Msza z nauką misyjną
          Nabożeństwo pod Krzyżem
MISJE ŚWIĘTE:
 
Sobota 01 października:
6.30 modlitwy poranne
7.00 Msza z nauką misyjną + odnowienie ślubów małżeńskich
10.00 Msza z nauką misyjną + odnowienie ślubów małżeńskich
17.15 Różaniec
18.00 Msza z nauką misyjną + odnowienie ślubów małżeńskich
MISJE ŚWIĘTE:

Piątek 30 września:

6.30 modlitwy poranne (różaniec)
7.00 Msza z nauką misyjną
10.00 Msza z nauką misyjną dla chorych
17.30 Modlitwy wieczorne
18.00 Msza z nauką misyjną
19.00 DROGA KRZYŻOWA ulicami Bolszewa

MISJE ŚWIĘTE:

Czwartek 29 września:

Dzień spowiedzi
6.30 modlitwy poranne (różaniec) i spowiedź
7.00 Msza z nauką misyjną
9.30 spowiedź
10.00 Msza z nauką misyjną
17.00 - 20.30 spowiedź
17.30 Modlitwy wieczorne
18.00 Msza z nauką misyjną
19.30 Msza z nauką misyjną
20.30 Apel Jasnogórski