Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Do bierzmowania młodzież przygotowuje się w rodzinie i przez cały okres katechizacji w szkole.

W klasie trzeciej gimnazjum przygotowanie ścisłe rozpoczyna się w połowie września.
Kandydaci do końca miesiąca muszą złożyć podpisaną przez siebie i rodziców Deklarację (którą odbiera się od duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu w wyznaczonym wcześniej dniu). 
Kandydat do bierzmowania, jeżeli był ochrzczony poza parafią w Bolszewie, przynosi również metrykę Chrztu "Ad Sacra".
Osoby spoza naszej parafii, poza wymienionymi dokumentami, powinny posiadać zgodę swojego proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.

Kandydaci do tego sakramentu przychodzą w wybrany dzień tygodnia tj. w poniedziałek lub w środę na katechezę o godz. 1700.
Po katechezie udają się z animatorami na pracę w grupach.


Oprócz tego kandydaci do bierzmowania:
-  w każdą niedzielę biorą udział we Mszy Świętej;
-  
co miesiąc przystępują do spowiedzi;
-  w I piątek miesiąca uczestniczą we Eucharystii i przyjmują Komunię św.


Biorą też czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej; uczestniczą w:
- Nabożeństwach Różańcowych,
- Roratach,
- Drodze Krzyżowej,
- Rekolekcjach,
- i w katechezie szkolnej.

Świadkiem bierzmowania powinna być osoba posiadająca ten sakrament, wierząca oraz praktykująca.