Motto

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Młodzież Pijarska to wspólnota młodzieży działającej przy parafiach i szkołach, które prowadzą Ojcowie Pijarzy. Celem wspólnot, której patronem jest Św. Józef Kalasancjusz, jest:

 

FORMACJA DUCHOWA CZYLI WZROST W MIŁOŚCI DO BOGA,

BLIŹNIEGO I SIEBIE.

 

Aby nasza wspólnota, przy pomocy łaski Bożej, mogła wzrastać w miłości do Boga i do człowieka musi ciągle i na nowo odkrywać Boga w swoim życiu, a przez to, stawać się żywym świadectwem dla współczesnego świata. W dzisiejszej rzeczywistości jest to bardzo trudne, dlatego też, każdy jest dla nas ważny, a we wspólnocie jest nam o tyle łatwiej, że jeden dla drugiego jest oparciem i umocnieniem w trudnych chwilach. Podstawą takiego stanu rzeczy jest wzajemna ufność i szacunek oparty na Chrystusowej Ewangelii.

 

 

Formacja naszej wspólnoty w Bolszewie odbywa się w czterech wymiarach:

 

eucharystycznym

biblijnym

katechetycznym

braterskim.

 

Potrafią wszystko i niczego się nie boją...

 

1. Celem Wspólnot Młodzieży Pijarskiej jest osobiste uświęcenie i dzieła apostolskie ukierunkowane na pomoc ludziom - zwłaszcza młodym - w poznaniu i pokochaniu Boga, bliźniego i samego siebie oraz ukazywanie franciszkańskiej drogi w życiu.

 

2. Środkami prowadzącymi do uświęcenia osobistego są:

naśladowanie Chrystusa na wzór św. Józefa Kalasancjusza;

umiłowanie Eucharystii;

szczególne nabożeństwo do Matki Bożej;

nieustanna przemiana wewnętrzna, prowadząca do ewangelicznego nawrócenia,

dokonująca się między innymi w sakramencie pojednania;

modlitwa osobista i wspólnotowa - szczególnie Liturgia Godzin;

słuchanie Słowa Bożego i poznawanie nauki Kościoła Katolickiego i duchowości pijarskiej;

uczestniczenie w spotkaniach i rekolekcjach formacyjnych.


3. Środkami, którymi pomaga się w uświęcaniu bliźnich są: 
świadczenie słowem i życiem o Chrystusie; 
odnoszenie się z pokorą i uprzejmością do wszystkich ludzi; 
organizowanie pijarskich rekolekcji i dni skupienia oraz spotkań i wspólnych wyjazdów; 
inicjowanie i pomoc w działalności charytatywnej; 
aktywne włączanie się w życie Kościoła lokalnego, współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i instytucjami kościelnymi; 
podejmowanie i wspieranie inicjatyw wychowawczych i edukacyjnych.

 


W końcu kiedyś Młodzież Pijarska dojrzewa i... to nie koniec formacji.

Utworzyła się grupa młodzieży, która już pracuje lub studiuje.

Tak zwani MŁODZI -Tabor.

Spotykają się w salce klasztornej (na plebanii).

Opiekunem duchowym jest o. Andrzej Skrzek SP