Motto

"Doświadcz ciszy. Zanurzaj się w uważnej, żywej i dalekiej od pustki ciszy. Rozpalaj się w miłości, dojrzewaj w uświęceniu. Słuchaj, żeby usłyszeć, uniżaj się, aby zrozumieć, uwierz i odważ się dawać świadectwo - i kochaj, aby stawać się świętym." św. Charbel

      

    Zapraszamy na piesza pielgrzymkę do Wejherowa 


    na Odpust Wniebowstapienia Pańskiego.

    Wyruszamy z naszej parafii w niedzielę 8 maja

    o godzinie 8.00. Zapraszamy!

        ”PRZYBLIŻMY SIĘ DO TRONU ŁASKI”

 

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Wejherowie

6 – 8 maja 2016r.

 P I Ą T E K

16.00 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z KOŚCIERZYNY I OKOLIC

(przy kaplicy Bożego Grobu)

17.45 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z PRZODKOWA, ŻUKOWA, GRZYBNA I OKOLIC

(przy kaplicy Piłata)

20.00 SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY

(w kościele klasztornym)

 S O B O T A

 8.00 MSZA ŚW. DLA PIELGRZYMÓW PRZYBYŁYCH W PIĄTEK

(w kościele klasztornym)

11.30 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z OLIWY, CHEŁMU, SZEMUDA, GDYNI,

KIELNA, KOLECZKOWA I OKOLIC

(przy kaplicy Piłata)

12.00 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z LINI, STRZEPCZA, STRZEBIELINA,

SYCHOWA, CHOCZEWA I OKOLIC

(przy kaplicy III upadku Chrystusa – ul. Strzelecka)

14.00 CENTRALNE OBCHODY KALWARYJSKIE Z KAZANIAMI

(początek w kościele klasztornym)

17.30 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z KARTUZ

(w kościele klasztornym)

17.45 MSZA ŚW. pod przewodnictwem O. PROWINCJAŁA

(przy kościele Trzech Krzyży)

20.00 KONCERT ZESPOŁU NEW LIVE M          

(przy Pałacu Przebendowskich – Park Miejski)

 N I E D Z I E L A

 7.00 MSZA ŚW. DLA PIELGRZYMÓW Z KOŚCIERZYNY I OKOLIC

(w kościele klasztornym)

 8.00 DROGA KRZYŻOWA NA KALWARII DLA PIELGRZYMÓW,

KTÓRZY PRZYBĘDĄ W NIEDZIELĘ RANO

(początek na placu przy kościele klasztornym)

 8.30 FORMOWANIE PROCESJI

 8.45 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z SIERAKOWIC, NOWEGO DWORU WEJHER.,

BOLSZEWA, LUZINA I GOŚCICINA

 9.00 PROCESJA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM NA KALWARIĘ

10.00 SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem KS. BISKUPA

(przy kościele Trzech Krzyży)

Zawierzenie Powiatu Wejherowskiego w Święto Matki Bożej Wejherowskiej – Patronki Powiatu

POŻEGNANIA PIELGRZYMÓW, KTÓRE PO SUMIE WYRUSZAJĄ W DROGĘ POWROTNĄ

14.15 POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW Z OLIWY

(przy kaplicy Piłata)

Zmartwychwstał! Alleluja! 

"... złożyli Ciało Jezusa do grobu..."

Gdy On jeszcze mówił , oto zjawił się tłum . A jeden z Dwunastu , imieniem Judasz , szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa , aby Go pocałować . Jezus mu rzekł : « Judaszu , pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego ?» Towarzysze Jezusa widząc , na co się zanosi , zapytali : « Panie , czy mamy uderzyć mieczem ?» I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho . Lecz Jezus odpowiedział : « Przestańcie , dosyć !» I dotknąwszy ucha , uzdrowił go . Do arcykapłanów zaś , dowódcy straży świątynnej i starszych , którzy wyszli przeciw Niemu , Jezus rzekł : « Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę ? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni , nie podnieśliście rąk na Mnie , lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności ».  Łk 22, 47-53

Czuwanie przy Jezusie w ciemnicy do 17:00