Motto

"Podnieś Krzyż Chrystusa z radością, zapałem i odwagą, nie zważaj na tych, którzy cię wyśmiewają, nie zatrzymuj się i nie płacz z płaczącymi, ani nie skarż się z tymi, którzy narzekają. Żadne zawodzenie czy narzekanie nie tworzy historii zbawienia, żadne bicie się w piersi czy wyważanie bram Niebios nie pomoże ci wejść do środka. Zbawienie przynoszą łzy prawdziwego żalu. Jedna łza skruchy otwiera wielką bramę. Spadnie ona z policzka prawdziwie odważnego i wiernego sługi". św. Charbel

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu

W kaplicy „Bożego Grobu”

W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę

20.00 Dzieci

21.00 Młodzież

22.00 Żywy Różaniec, Wspólnota Królowej Pokoju

23.00 ul. Leśna, Chłopska, Graniczna, Jaskółcza, Krucza, Żurawia

00.00 ul. Jagodowa, Robotnicza, ulice boczne od Leśnej

01.00 ul. Zamostna, Modrzewiowa, Sosnowa, Cylkowskiego

02.00 ul. Strażacka, Harcerska, Bukowa, Leszczynowa

03.00 ul. Broniewskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Asnyka

04.00 ul. Sienkiewicza, Długa, Prusa

05.00 ul. Polna, Kanałowa, oraz wszystkie ulice boczne miedzy ulicą Długą i Polną

06.00 ul. Szkolna, Łąkowa, Tartaczna, i wszystkie ulice boczne

07.00 ul. Sucharskiego, Wejherowska, Główna, Wodna

„PRZYSZEDŁEM RZUCIĆ OGIEŃ

NA ZIEMIĘ

I JAKŻE BARDZO PRAGNĘ,

ŻEBY ON JUŻ ZAPŁONĄŁ”

"Pod tym hasłem przewodnim pochodzącym z Ewangelii św. Łukasza odbyły się rekolekcje wielkopostne w  dniach 15-18 marca dla parafian, którzy chcieli z potrzeby serca uczestniczyć w owym wydarzeniu. Tym razem nauki rekolekcje wygłaszały osoby świeckie z Katolickiego Stowarzyszenia NOWA EWANGELIZACJA z Częstochowy, Małgorzata i Mirosław Topolscy. Warto nadmienić, iż małżeństwo to otrzymało misję kanoniczną od biskupa, aby rozpalać serca Słowem Bożym.

Dniem wprowadzającym do rekolekcji była sobota - 14 marca – kiedy to odbył się koncert, poprowadzony przez zespół muzyczny STREFA CHWAŁY. Wspólne uwielbienie poruszyło i rozpaliło serca uczestników, skierowało ich wzrok na Jezusa Chrystusa i Jego zbawczą misję. Ogień został rzucony i zapłonął, zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa…

Kolejne dni rekolekcji przyczyniały się do poznania tego, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski. Miłość Abby do każdego człowieka wyraziła się najpełniej, najdoskonalej w ofierze krzyża Jednorodzonego Syna Bożego. Tę miłość otrzymujemy całkowicie darmo i bezwarunkowo, w nieskończoność, mimo naszej niewierności i upadków. Jezus Chrystus poniósł na krzyż każdy nasz grzech. Dlatego Krzyż Chrystusa jest wymownym znakiem Jego nieskończonej miłości, znakiem naszego zbawienia.

Nieogarnięte jest ludzkim umysłem zbawcze dzieło Boże, które niszczy grzech wielką miłością Jezusa Chrystusa do ludzi na krzyżu. Uświadomiliśmy sobie, że wiara to coś więcej niż patrzenie w niebo. Potrzeba nam łaski Pana, aby zrozumieć kim jest Jezus Chrystus; że jest Panem wszystkiego, co było, jest i będzie na tym świecie. Wielki i potężny Bóg dający nam poczucie bezpieczeństwa w Swej trój osobie, czuwający nad nami i dający nadzieję w Jezusie Chrystusie, a w Duchu Świętym uzdalniający nas nie tylko do patrzenia w niebo, ale dający wszystko, by się do niego dostać.

Nauki rekolekcyjne zakończyły się wspólną agapą o godz. 20:30 gdzie wszyscy uczestnicy mogli przy wspólnej herbatce powspominać owe dni i prowadzić konwersację na temat tego, co zostało im przekazane.

Pan szuka Ciebie i woła po imieniu. Zwróć ku Niemu swą twarz i odpowiedz, a otrzymasz prezent jakim jest MIŁOŚĆ PANA do Ciebie".

Koncert chwały - kliknij

Wylanie Ducha Świętego na gimnazjalistów.

"Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie." (1 Tes 5,16-22)

Tak się złożyło, że w dzień wizytacji kanonicznej 1 marca 2015 r. nasza parafia przeżywała uroczystość Bierzmowania. Sakrament przyjęło 87 osób. Szafarzem sakramentu był ks. inf. Stanisław Bogdanowicz.
Młodzieży naszej parafii życzymy owocnej współpracy z Duchem Świętym, tak by nie wstydziła się swojej wiary i Boga. Niech słowa św. Jana Pawła II pobudzą nas do autentycznej wiary i miłości: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."

 Zobacz filmik...