Schola Dzieci Kalasancjusza

"Terminy spotkań":

 • Schola "Dzieci Kalasancjusza" rozpoczyna systematyczne spotkania cotygodniowe w roku szkolnym 2015/2016. W niedziele śpiewa na mszy św. o godz. 11.30. Stroje będą wydawane od 11.10 do 11.25.
 •  Pierwsze spotkanie scholi odbędzie się 11 września (piątek) o godz. 16.30 w salce na plebanii. Kolejne spotkania będą w każdy piątek o godz. 16.30.


REGULAMIN SCHOLI „DZIECI KALASANCJUSZA”

 1. Nasz śpiew ma przede wszystkim oddawać chwałę Panu Bogu. Zależy nam, by był wyrazem osobistej więzi z Bogiem, by opowiadał o drodze, którą przebywamy i stawał się świadectwem o Jego działaniu w naszym życiu.
 2. Staramy się w miarę możliwości przychodzić na próby punktualnie,  a więc   w piątki o godzinie 16.00.
 3. Obecność jest sprawdzana na każdej próbie. Dzięki regularnemu sprawdzaniu obecności dajemy sobie nawzajem do zrozumienia na kim można zawsze polegać!
 4. Do obowiązków członka scholki należy regularne uczestnictwo w niedzielnych Mszach Św. o godz. 11.30 oraz innych wyznaczonych przez naszych duszpasterzy oraz osobę prowadzącą zespół nabożeństwach.
 5. Staramy się przychodzić w wyznaczonych terminach na każdą próbę, Mszę Św. oraz nabożeństwo, by zaśpiewać na chwałę Panu Bogu i to jest najważniejsze. Wszelkiego rodzaju sytuacje losowe są zrozumiałe. Staramy się jednak chociaż częściowo wyjaśnić swoją nieobecność.
 6. W czasie Mszy Św., nabożeństw oraz prób nie rozmawiamy, ponieważ to bardzo utrudnia naszą współpracę. Na pewno i na to znajdzie się czas po zrealizowaniu tego, co do nas należy.
 7. Dbamy o dobrą atmosferę podczas prób! Nie dopuszczalne są rozmowy, bieganie, dokuczanie i przeszkadzanie innym uczestnikom spotkań.
 8. Staramy się wykonywać polecenia osoby przeprowadzającej próbę.
 9. Podczas śpiewania nie krzyczymy !
 10. Schola składa się z kandydatów i chórzystów. Kandydatura trwa od 6 do 12 miesięcy. Kandydat po okresie przygotowawczym może założyć specjalny strój – albę. Natomiast chórzyści scholi na Mszę Św. oraz inne wyznaczone nabożeństwa wychodzą w strojach – albach. 
 11. Pamiętajmy, by nasz śpiew był zawsze modlitwą; myślmy o tym, o czym śpiewamy do Boga, wkładajmy w to całe swoje serce i starajmy się czynić to jak najlepiej.

Zobacz filmik 


 

Kalendarium:

 

 • Mocni w Duchu

contra Schola "Dzieci  Kalasancjusza"

=

Schola Mocna Duchem

„Będzie to piękne spotkanie…”

Schola „Dzieci Kalasancjusza”
na warsztatach muzycznych w Łodzi

26 października br. schola „Dzieci Kalasancjusza” wzięła udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez zespół wokalno – ewangelizacyjny „Mocni w Duchu” w Łodzi. Warsztaty odbywały się już po raz piąty pod hasłem „Ojcze, Tatusiu”. Wzięło w nich udział 290 dzieci członków schol muzycznych i zespołów z różnych zakątków Polski. Nasza grupa liczyła 49 osób.


Wyruszyliśmy z Bolszewa o godz. 3.30(!!!), aby zameldować się w Łodzi o godz. 8.30. Po rejestracji grupy rozpoczęliśmy nasze spotkanie o godz. 9.30 wspólnym uwielbieniem Boga przez śpiew i taniec. Po modlitwie rozeszliśmy się do odpowiednich grup i rozpoczęliśmy warsztaty, które prowadzili instruktorzy, członkowie zespołu Mocni w Duchu. Podzieleni zostaliśmy wg wieku na 3 grupy: przedszkolaki, młodszy taniec i starszy taniec.

W sumie odbyły się 4 zajęcia warsztatowe, każde po 45 minut. Podczas zajęć poznawaliśmy i uczyliśmy się jak poprzez taniec, gesty i mimikę twarzy przekazywać treści piosenek, którymi chwalimy Boga i Maryję. Do warsztatów przygotowywaliśmy się podczas naszych cotygodniowych spotkań, ucząc się i utrwalając piosenki, które wykorzystane zostały podczas warsztatów. Znajomość melodii i tekstów tych piosenek znacznie ułatwiła nam pracę na warsztatach i mogliśmy skupić się głównie na opanowaniu kroków tanecznych i gestów, które wprowadzali instruktorzy do kolejnych utworów.  Po każdym bloku  warsztatowym był mały kwadransik na odpoczynek, kanapeczkę oraz ciastko. Organizatorzy wygospodarowali również czas na mały obiadek, z pizza w roli głównej. W trakcie spotkania wyruszyliśmy również w dziecięcą pielgrzymkę po sanktuariach maryjnych świata: Lourdes - Francja, Fatima - Portugalia, Guadalupe - Meksyk, Kibeho – Rwanda i Jasna Góra - Polska – najpierw poznawaliśmy ich historię, a potem śpiewem i tańcem wychwalaliśmy Maryję. Po zakończeniu warsztatów przyszedł czas na prezentację poszczególnych grup. Każda grupa przedstawiła jedną piosenkę z wyraźnym zaznaczeniem elementu warsztatowego, nad którym pracowała m.in. śpiew, taniec, a także gra na gitarze, instrumentach smyczkowych oraz perkusyjnych. My zaprezentowaliśmy układy choreograficzne do piosenek: przedszkolaki – „Rycerze światła”, młodszy taniec – „Nadzieja”, a starszy taniec – „Każdy może być święty…”. Wielkie muzykowanie zakończyło się Mszą Św., w której uczestniczyli wszyscy obecni na warsztatach. Na zakończenie przekazaliśmy na ręce kierowniczki zespołu – P. Ingi Pozorskiej słowa podziękowania dla zespołu i organizatorów warsztatów. Do słów dodaliśmy pięknie oprawione w ramce zdjęcie naszej scholi wraz ze słowami podziękowania, które przygotowała w imieniu Rodziców dzieci ze scholki Pani Marzena Roszman oraz książkę - album „Kaszuby”, którą ufundowali Państwo Mirosława i Piotr Dublinowscy. Pozytywnie umęczeni, pełni wrażeń i z wielkim workiem doświadczeń powróciliśmy do Bolszewa ok. godz. 23.00.

Składamy wielkie podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli nam zrealizować marzenie o pięknym spotkaniu z Bogiem w śpiewie, tańcu i modlitwie podczas łódzkich warsztatów. Jeszcze raz dziękujemy tym, którzy wsparli nas finansowo w czasie zbiórki do puszek 6 października br. Słowa podziękowania kierujemy również do proboszcza naszej parafii – O. Jacka Stępnia, który od początku wspierał pomysł tego wyjazdu i w znaczący sposób przyczynił się do jego realizacji. Rodzicom dzieci ze scholki dziękujemy za zaufanie, zgodę na wyjazd dzieci oraz pomoc przy organizacji wyjazdu. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem opiekunów dzieci, którzy z wielkim sercem, zaangażowaniem, troską czuwali nad bezpieczeństwem dzieci  podczas warsztatów: P. Gabrieli Derc, P. Mirosławie Dublinowskiej, P. Katarzynie Miotk, P. Edycie Pulik – Piela, P. Angelice Reiter, P. Dorocie Szulz, P. Dorocie Wilk oraz P. Bożenie Ziegert.

Nie byłoby nas w Łodzi gdyby nie P. Agnieszka Zielonko i O. Grzegorz Sekuła. Dziękujemy im, że z tak wielkim zaangażowaniem zabiegali o ten wyjazd, za dobre słowa, humor, organizację wyjazdu, a przede wszystkim za to, że dziś możemy powiedzieć, iż było to piękne spotkanie.

Uczestniczka warsztatów

Tak to się zaczęło...

 Zobacz filmik:)

 

 • NOWI KANDYDACI W SCHOLI "DZIECI KALASANCJUSZA" - 22.12.2013 r.


 
SZEREGI ZASILONE - ARMIA PANA

- SCHOLA "DZIECI KALASANCJUSZA" DO BOJU !!!

"W ostatnią niedzielę adwentu, tj. 22 grudnia 2013r., podczas Mszy Św. o godz. 11.30 schola „Dzieci Kalasancjusza” przyjęła do swojego grona kolejną grupę pięknie śpiewających serc. W szeregi zespołu wstąpiło 22 dzieci. Po złożeniu ślubowania 12 dzieci otrzymało chusty jako znak kandydatury do bycia pełnymi członkami zespołu, a 10 dzieci otrzymało alby, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami scholi.

Uroczystość przebiegała w wyjątkowej atmosferze, którą stworzyły  „Dzieci Kalasancjusza” wraz z Rodzicami. Podczas Mszy Św. śpiewaliśmy głównie piosenki przywiezione z Łodzi, z warsztatów muzycznych prowadzonych przez zespół „Mocni w Duchu” . Dzieci przygotowały również Liturgię Słowa – czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz Dary Eucharystyczne. Jako wyraz wdzięczności Bogu, że mogą uwielbiać Go Swoim śpiewem, przyniosły w darach: muzyczne laurki w formie nut, tekst ślubowania, scholkowy dekalog, chleb i wino, opowieść „Co nam w duszy gra”, ordery „Przyjaciel Scholi”, kwiaty oraz szlachetną paczkę dla potrzebujących.


„Co nam w duszy gra” – to opowieść, którą dzieci stworzyły wspólnie z Rodzicami i O. Grzegorzem. Przedstawia ona ilustracje piosenek, które śpiewa schola oraz ilustrację wezwań litanii do Św. Józefa Kalasancjusza. Całość została pięknie oprawiona, a na okładce umieszczono fotografie przedstawiające autorów opowieści.

„Przyjaciel Scholi” – to order przyznawany przez „Dzieci Kalasancjusza” osobom, które swoją postawą, słowem, czynem i otwartym sercem będą dawać im przykład do naśladowania, a także pomagać i wskazywać właściwą drogę w dążeniu do świętości.

„Szlachetna Paczka” powstała przy zaangażowaniu wszystkich rodzin członków scholi. Znalazły się w niej produkty spożywcze, owoce, kosmetyki, artykuły chemiczne, zabawki oraz przybory szkolne. Zebrane dary trafiły do jednej z rodzin naszej parafii.

Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły pierwsze ordery. Jako pierwszy tytuł „Przyjaciela Scholi” nadały Św. Józefowi Kalasancjuszowi. Dziękowały Panu Bogu, że posłał im tak wspaniałego przewodnika, który patrząc na nich z nieba, pomaga osiągać szczytne cele i odważnie realizować zamierzone plany. Drugi order powędrował do O. Grzegorza, którego Pan Bóg przydzielił im tu, na ziemi. Dzieci wyraziły swoją wdzięczność O. Grzegorzowi za wiele niesamowitych doświadczeń, za poznanych dzięki Niemu wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim za to, że mimo licznych codziennych obowiązków znajduje czas nie tylko dla „Dzieci Kalasancjusza”, ale również dla innych dzieci, organizując wspaniałe, rozśpiewane, roztańczone, pełne radości w sercu i uśmiechu na twarzy spotkania z Bogiem.

W przygotowanie uroczystości włączyły się wszystkie dzieci ze scholi wraz z Rodzicami. Każdy członek scholi w trakcie Eucharystii miał  do zrealizowania swoje małe zadanie, z którego wywiązał się na szóstkę.

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem dziewcząt ze Stowarzyszenia „Dzieci Maryi” działającego przy naszej parafii, które wsparły nas swoją obecnością i włączyły się do wspólnego śpiewu podczas Eucharystii.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność naszego zespołu, oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przygotować nam tę uroczystość".     

                                                                             członek Scholi

Dziękujemy pani Agnieszce, która nad wszystkim trzymała pieczę, by ta uroczystość doszła do skutku.


VIDEO RELACJA zobacz

 

 •   SCHOLA DZIECI KALASANCJUSZA & MOCNI W DUCHU W "NIEBIE"

  TEMAT WARSZTATÓW MUZYCZNYCH: „SZUKAJCIE TEGO, CO W GÓRZE”

  "Dnia 24 maja, około 3 godziny nocnej wraz z innymi dziećmi ze scholi „Dzieci Kalasancjusza” zostałam wyciągnięta z łóżka. Cel był jednak szczytny, ponieważ pojechaliśmy do Łodzi na warsztaty muzyczne prowadzone przez zespół muzyczny ,,Mocni w duchu''. Tym razem, podróżował z nami miś Hieronim ze swoją Biblią dla dzieci, którą czytał nam O. Grzegorz. Hieronim zadbał też o dobrą zabawę i przyniósł nam wiele radości.
  Warsztaty rozpoczęliśmy w dużej sali modlitwą i wspólnym śpiewem. Podzielono nas na 4 grupy: starszy taniec, średni taniec, młodszy taniec, grupa przedszkolna oraz smyczki. Wraz z opiekunami udaliśmy się do swoich sal na zajęcia. Uczyliśmy się nowych piosenek, a do nich tańca i gestów, które teraz pomagają nam jeszcze pełniej wielbić i wychwalać Pana Boga podczas Mszy św. i innych nabożeństw.
  Centralnym punktem naszych warsztatów było uczestnictwo we Mszy Św., w której wzięli udział wszyscy warsztatowicze. Było to piękne i niesamowite spotkanie z Bogiem pełne śpiewu i tańca płynącego z dziecięcych serc.

  Po modlitwie nadszedł czas na agapę. Zjedliśmy pizzę o nazwie ,,gruby benek''. Niektórzy chcieli założyć się z O. Grzegorzem, że zjedzą 7 kawałków, ale dobrze, że to nie doszło do skutku, bo ,,gruby benek'' był jednak za gruby.
  Wydawałoby się, że organizatorzy nie są w stanie nas już niczym zaskoczyć, a jednak! Każda grupa otrzymała poważne zadanie – odnaleźć CENNY SKARB! Poszukiwania zorganizowano w formie podchodów. Wszystkie grupy z dużym zaangażowaniem i sprytem, po wykonaniu określonych zadań odnalazły skarb, którym było Pismo Święte. Każdy na zakończenie mógł zabrać je ze sobą do domu.
  Zwieńczeniem naszej pracy na warsztatach była prezentacja tego, czego się nauczyliśmy. Mogliśmy wspólnie podziwiać efekty pracy grupy perkusyjnej, gitarowej, smyczkowej, śpiewu oraz tańca.
  Wszystko co dobre, szybko się kończy. Bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń ukończyliśmy warsztaty. Tym razem, w drodze do domu zmęczenie wzięło górę i z uśmiechami na twarzach, radością w sercu zasnęliśmy. Obudzili nas nasi Rodzice, którzy z utęsknieniem oczekiwali nas ok. godz. 23 w Bolszewie.
  Dziękujemy O. Grzegorzowi i Pani Agnieszce za możliwość udziału w tych warsztatach oraz opiekunom za cierpliwość i wysiłek w opiece nad nami. Podziękowania kierujemy również pod adresem Proboszcza naszej parafii – O. Jacka Stępnia, który wspierał nas w realizacji tego zadania oraz tych, którzy wsparli finansowo nasz wyjazd podczas zbiórki do puszek.

  Mamy nadzieje, że nie było to ostatnie spotkanie z Mocnymi w Duchu…"

  Natalia i Paweł


  • "TAŃCEM CHWALMY GO"- ROŚNIE ARMIA "DZIECI KALASANCJUSZA"

  15 czerwca br., podczas Mszy Św. o godz. 11.30 schola „Dzieci Kalasancjusza” przeżywała miłą uroczystość – przyjęła do swojego grona kolejną grupę pięknie śpiewających koleżanek i kolegów. Po półrocznym okresie próbnym 12 dzieci otrzymało chusty, jako znak przynależności do zespołu, a kolejne 12 osób, po prawie rocznej pracy w zespole otrzymało stroje.Dzieci wraz z Rodzicami zadbały o to, aby uroczystość ta przebiegła w wyjątkowej atmosferze. Przygotowano Liturgię Słowa: czytania, psalm, modlitwę wiernych oraz Dary Eucharystyczne: muzyczne laurki w formie nut, tekst przyrzeczenia, kolejny order „Przyjaciel Scholi”, przybory szkolne, chleb i wino, kwiaty oraz „łakocie dla duszy”. Tym razem, dary na ołtarz dzieci zaniosły tańcząc i śpiewając piosenkę pt.: „Jezus Chrystus moim Panem jest”.Przybory szkolne ofiarowane przez rodziny dzieci ze scholki przekazane zostały dla dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Braniewie.„Łakocie dla duszy”, to słodki upominek z tekstem modlitwy, w której tym razem polecaliśmy duszę w czyśćcu cierpiącą, najbardziej potrzebującą naszej pomocy; podarek ten, został przygotowany przez Rodziców i dzieci ze scholki, a otrzymał go każdy, kto uczestniczył w tej Mszy Św.Na zakończenie Eucharystii dzieci podziękowały wszystkim za wspólną modlitwę, za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz wręczyły kolejny order i przyznały tytuł „Przyjaciela Scholi”. Tym razem dzieci postanowiły wyróżnić Panią Anię Sobolewską, dziękując Jej za pomoc, dobre słowo, troskę o staranny wygląd i uśmiech, którym wita ich przed każdym występem. To właśnie P. Ania dba o to, aby dzieci pięknie wyglądały podczas spotkań z Panem Jezusem i innych koncertów, wykonuje pamiątkowe zdjęcia oraz przygotowuje im piękne stroje i chusty oraz dba o bezpieczeństwo podczas różnych wyjazdów.Wielkie brawa należą się dzieciom ze scholki, ponieważ każde z nich miało podczas uroczystości do zrealizowania jakieś zadanie, z którego wywiązało się na szóstkę.

  Rodzic

   

  • Po rocznej i owocnej pracy czas nabrać sił czyli

   jak Schola „Dzieci Kalasancjusza” się bawi


  W ostatnią sobotę czerwca br. schola „Dzieci Kalasancjusza” wybrała się na wycieczkę uwieńczającą cały rok wspólnej pracy.
  „Zebraliśmy się o godz. 9.30 przed kościołem w Bolszewie i wraz ze swoimi Rodzicami ruszyliśmy samochodami do Orla. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na grupy, w których mieliśmy dotrzeć na miejsce zabaw. Droga do Warszkowa, jak się okazało, nie była zwykłym spacerkiem tylko poważnym biegiem patrolowym. Ruszyliśmy grupami w określonych odstępach czasowych, a na trasie czekali na nas opiekunowie, którzy przygotowali nam różne konkurencje sprawnościowe, muzyczne, logicznego myślenia oraz zadania sprawdzające znajomość Biblii oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Po przejściu, jakże długich, a jednocześnie mile spędzonych 6km dotarliśmy na miejsce. W Warszkowie, na terenie posiadłości Państwa Potrykus, czekał na nas, przygotowany wcześniej przez Rodziców poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek i słodkości. Po posiłku odbyła się uroczysta Msza Święta Polowa odprawiona przez ojca Grzegorza, którą oczywiście swoim śpiewem wzbogaciły dzieci ze scholki oraz ich Rodzice. Piękno natury, padający deszcz, pełne radości dziecięce serca i uśmiechnięte twarze opiekunów  sprawiły, że spotkanie z Jezusem podczas tej Eucharystii było wyjątkowe, bliskie i na swój sposób „inne” niż to, które przeżywamy w kościele. Na zakończenie czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka - rejs łódkami po pobliskim jeziorzeJ. Pełni nowych wspaniałych wspomnień i bliskości Bożej ok. godz. 16.00 zakończyliśmy nasze spotkanie i razem z Rodzicami wróciliśmy do swoich domów. Spotkanie to, było niesamowitym i niecodziennym przeżyciem nie tylko dla nas, dzieci, ale również dla naszych Rodziców. Mimo pogody, która jak mogłoby się wydawać nie sprzyjała dobrej zabawie, wszystkim dopisywały humory. Liczne zabawy, gry oraz atmosfera, która panowała tego dnia wśród nas sprawiły, że ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci i że za rok znów tam powrócimyJDziękujemy – Ela z Julką” To jeszcze nie koniec naszego roku szkolnego! Po sobotniej zabawie spotkaliśmy się jak co tydzień, w niedzielę, aby po raz ostatni w tym roku wspólnie uczestniczyć we Mszy Św. Podczas Eucharystii czytaliśmy czytania, śpiewaliśmy psalm, w tańcu zanieśliśmy na ołtarz Dary Eucharystyczne i śpiewaliśmy piosenki, z którymi wiążemy niesamowite wspomnienia. Na zakończenie O. Grzegorz podziękował dzieciom ze scholki za wspaniałą pracę w ciągu roku szkolnego, a zgromadzeni w kościele wierni dołączając się do tych podziękowań skierowali pod adresem dzieci głośne oklaski.Niedzielne spotkanie zakończyliśmy w sali pod kościołem gdzie dziękowaliśmy sobie za udany rok. Wyróżniono grupę dzieci za wzorową frekwencje, podziękowano Rodzicom za pomoc, współpracę i zaangażowanie w życie scholi, P. Agnieszce Zielonko oraz proboszczowi naszej parafii – O. Jackowi Stępień za wsparcie naszych działań i pomoc w ich realizacji oraz O. Grzegorzowi za opiekę nad naszym zespołem, otwarte serce, uśmiech, dobre słowo, zabawy, organizację niesamowitych spotkań z Panem Jezusem, których dzięki Jego pomysłom mogliśmy być współtwórcami, za wyjazdy oraz spotkania z wyjątkowymi ludźmi i zespołami.Mamy nadzieję, że kolejny rok naszej działalności, który rozpoczniemy już we wrześniu będzie również udany jak ten, który właśnie skończyliśmy. Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować założone na początku cele. Piękne było to, że dziecięca schola mogła upiększać swoim śpiewem wszystkie uroczystości, msze i nabożeństwa dla dzieci, które odbyły się w minionym roku szkolnym w naszym kościele. Jesteśmy dumni, że żegnamy się na wakacje w 65-osobowym zespole. Od września zapraszamy kolejne dzieci, które pragną tak jak my chwalić Pana Boga śpiewem.Teraz czas na zasłużony odpoczynek, a więc…. UDANYCH WAKACJI!

Opiekunowie

Dzieci wyróżnione za wzorową frekwencję w roku szkolnym 2013/2014

I semestr

 • Dublinowska Dominika
 • Macholl Patrycja
 • Macholl Paulina
 • Miotk Anna
 • Miotk Piotr
 • Piela Jagoda
 • Reiter Natalia
 • Schulz Aleksandra
 • Sobolewska Martyna
 • Sobolewski Paweł
 • Westphal Orianna
 • Westphal Zuzanna
 • Zielonko Małgorzata

oraz

 • Kielińska Agnieszka

II semestr

 • Macholl Nikola
 • Piela Jagoda
 • Stefanowska Dorota
 • Woźniak Martyna
 • Zielonko Małgorzata

oraz

 • Dzięgielewska Julia
 • Lesnau Kamila
 • Macholl Paulina
 • Macholl Patrycja
 • Reiter Paweł
 • Sobolewski Paweł

Rodzice zaangażowani w życie scholi „Dzieci Kalasancjusza” w roku szkolnym 2013/2014

 • Anna i Krzysztof Sobolewscy
 • Mirosława i Piotr Dublinowscy
 • Dorota i Robert Wilk
 • Dzięgielewska Elżbieta
 • Gabriela i Mirosław Derc
 • Bożena Ziegert
 • Sabina Kwidzińska
 • Marzena i Dariusz Roszman
 • Edyta Piela – Pulik
 • Dorota Schulz
 • Angelika Reiter
 • Ewelina Ciach
 • Grażyna Kołodziej
 • Michalina Konkol


Rok 2014/2015 czas zacząć !!!

 

Działo się, oj działo się...

 

 • Trening muzyczno - taneczny

  scholi "Dzieci Kalasancjusza"

  z "Mocnymi w Duchu" w Łodzi

   

   

  Wyprawę do Łodzi rozpoczęliśmy we wczesnych godzinach porannych 27 września br. Z naszej scholi w warsztatach uczestniczyło 41 dzieci wraz z Opiekunami.

  Tym razem znowu udało nam się, dzięki uprzejmości naszej koleżanki ze scholi, Ani, zabrać w drogę Hieronima ze swoją Biblią dla dzieci, którą czytał nam O. Grzegorz.

  Mocni w Duchu tym razem gościli na warsztatach ok. 500 dzieci z różnych parafii w Polsce, które rozdzielono na wybrane warsztaty muzyczne. Nasza grupa uczestniczyła w zajęciach warsztatowych dla przedszkolaków, tańca, gry na smyczkach oraz instrumentach perkusyjnych. Mimo napiętego programu warsztatowego, który przygotowali, wygospodarowano czas na zabawę, rozmowy i posiłki – w tym nawet obiadek, oczywiście, pizzę Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą uwielbienia, a w samo południe uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Zajęcia zakończyły się spotkaniem wszystkich uczestników warsztatów, podczas którego każda z grup zaprezentowała owoce swojej pracy warsztatowej. Mogliśmy posłuchać wówczas pięknych piosenek i obejrzeć wspaniałe układy choreograficzne przygotowane do nich, a także ciekawe aranżacje instrumentalne piosenek.

  Spotkanie z Mocnymi w Duchu szybko skończyło się, ale było niesamowite i cenne. Nowe umiejętności, doświadczenia, pozwoliły nam w znaczącym stopniu poprawić śpiew, taniec i udoskonalić choreografię do poszczególnych piosenek. Z Łodzi przywieźliśmy kilka nowych utworów, pomysłów do dalszej pracy, a także poszerzyliśmy grono znajomych. Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie z Mocnymi w Duchu. Już z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd

  Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego wyjazdu. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone do puszek podczas zbiórki 21.09 br., Opiekunom, którzy sprawowali nad nami opiekę podczas wyjazdu oraz Proboszczowi naszej parafii – O. Jackowi Stępniowi, który wspierał organizację naszego wyjazdu.

  Powspominajmy…… Oczami dziecka i nie tylko

  Co Ci się podobało na warsztatach, a co nie?

  „Mówiąc krótko, podobało mi się wszystko  w Łodzi – Panie, które prowadziły zajęcia z grupą, do której należałam, były sympatyczne i miłe. Po raz kolejny mogłam nauczyć się nowych piosenek, były fajne niespodzianki; nie mam powodu żeby czegoś nie lubić”.

  Paulina

  „Na warsztatach podobało mi się to, że nauczyłam się nowych piosenek, zawarłam nowe przyjaźnie. Podobało mi się to, że każda z grup mogła pokazać, czego nauczyła się. Nie było takiej rzeczy, która by mi się nie podobała. Wspaniale spędziłam czas, tańcząc i śpiewając na chwałę Pana Boga”.

  Uczestniczka warsztatów

  „Na warsztatach było super, podobało mi się wszystko oprócz tego, że……. pizza musiała być z ananasemWink”.

  Patrycja

  „Bardzo polubiłam Panie instruktorki, które prowadziły z nami zajęcia (starszy taniec), a szczególnie P. IzęCool Podobała mi się również prezentacja grup w kościele”.

  Małgosia

  „Bardzo podobało mi się na warsztatach w Łodzi! Najbardziej zapamiętałam taniec w kościele po ciemku. Jednak jak dla mnie było za mało tańca”.

  Ola

  „Na warsztatach podobało mi się to, że jedliśmy pizzę, dostaliśmy świecące bransoletki, tańczyliśmy  i śpiewaliśmy bardzo fajne piosenki i były fajne zabawy”.

  Maria

  „Na warsztatach podobało mi się wszystko, co przygotowali dla nas organizatorzy”.

  Martyna

  „Na warsztatach muzycznych w Łodzi najbardziej podobały mi się światła chemiczne (bransoletki świecące w ciemności), które wykorzystaliśmy podczas prezentacji grup, a krótko mówiąc, zafascynowało mnie całe to spotkanie”.

  Natalia

  „Wspaniała organizacja, fantastyczne zajęcia, wspaniali instruktorzy! Jestem pełna podziwu dla naszych dzieci (i nie tylko dla naszych), że świetnie poradziły sobie podczas zajęć, wytrwale pracowały i prezentowały wzorową postawę”.

  Opiekun

  „Najbardziej na warsztatach w Łodzi podobało mi się śpiewanie, ponieważ bardzo lubię poznawać nowe piosenki. Lubię jeździć na warsztaty i czekam na następny wyjazd”.

  Julia

  Nie pozostaje nic, jak tylko odliczać dni do następnego wyjazdu!

   

   

  • Pierwsze koty za płoty

czyli udział naszej scholi w konkursie

przeglądu scholek dziecięcych Cecyliada IV

 

 

Schola "Dzieci Kalasancjusza" po raz pierwszy uczestniczyła w IV Cecyliadzie Dziecięcej u św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku.
15 listopada, w sobotę na konkurs  zgłosiło się 14 zespołów dziecięcych z różnych miast i parafii, które miały zaprezentować 2 piosenki religijne.
Emocji nie brakowało. Nasza schola zajęła II miejsce. Gratulujemy.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wsparli nasz wyjazd na konkurs. Niech Bóg wam błogosławi +.

 

 • "Naturalny" a może "rzeczywisty"

  - jedno jest pewne

  PRZYROST SCHOLI DA SIĘ ZAUWAŻYĆ

„Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy!
Zatańczmy Królowi, z radością zatańczmy!
Bo On jest Królem całej naszej ziemi,
Bo On jest Pasterzem naszych serc”.

„Pewnej niedzieli tj. 14 grudnia odbyła się kolejna uroczystość przyjęcia kandydatów oraz chórzystów do scholi  „Dzieci Kalasancjusza”. Proboszcz parafii przyjął przyrzeczenia dzieci, które zobowiązały się swoją służbę pełnić pobożnie, pilnie i radośnie. Świętowanie miało wyjątkowo anagogiczny przebieg.

Cała oprawa liturgiczna została przygotowana przez p. Agnieszkę i dzieci należące do scholi. Chętni aspiranci (20 dzieci) przez długi czas przygotowywali się do tej wzniosłej chwili.

 W czasie mszy św. dzieci zanosiły dary do ołtarza Pańskiego - niesiono muzyczne laurki w formie nut, na których zapisano imiona dzieci i rysunek dla Jezusa, tekst przyrzeczenia jako wielki obowiązek służby Bogu i Ludowi Bożemu śpiewem, order „Przyjaciel Scholi”, którym została uhonorowana osoba o otwartym sercu, chleb który stał się Ciałem Pańskim, i wino, które stało się Krwią Pańską oraz róże zaniesione prosto do swojego patrona św. Józefa Kalasancjusza– wyraz miłości dzieci do tak wielkiego Patrona. Koniec procesji był wyjątkowy - dzieci wraz rodzicami ofiarowali w tańcu do piosenki  „Raduje się dusza ma" Szlachetne Paczki, które trafiły do dwóch rodzin potrzebujących pomocy.

Na znak przyjęcia do grona kandydaci otrzymali chustę a chórzyści swój strój - albę. Prócz tego po Mszy Św. każdy wierny mógł otrzymać od dzieci podarunek, jakim były lizaki zawierające modlitwę za dzieci poczęte a nienarodzone - taka mała słodycz dla ciała i duszy.

Dla tych zaś co nie otrzymali słodkości lub też nie uczestniczyli w tej Mszy św. treść modlitwy przedstawiamy poniżej i zachęcamy do codziennego jej odmawiania:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka,  które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

N.N.

********************************************************************************************************

Przegląd Scholek Pijarskich w Łowiczu i warsztaty muzyczne w Łodzi

Tegoroczna "majówka" (1-3.05.2015) zostanie nam na długo w pamięci, gdyż właśnie w te dni odbywał się Przegląd Scholek Pijarskich oraz warsztaty z zespołem „Mocni w Duchu” - a wszystko to działo się w Łowiczu i Łodzi.

Rozpoczęcie miało miejsce w piątek, gdzie po długiej drodze wszyscy uczestniczyliśmy w Eucharystii aby pokrzepić ducha na ciężką pracę. Następnie udaliśmy się na wspólną kolację, by na koniec dnia wspólnie uwielbić Boga przez śpiew. Każda scholka zaprezentowała 3 utwory muzyczne, które w wyjątkowy sposób charakteryzowały każdą grupę.  Pierwszy dzień zakończył się wspólną modlitwą, by nabrać siły na kolejne pełne zmagań i przygód dni.

W sobotę po śniadaniu, wyruszyliśmy do Łodzi na warsztaty muzyczne. Tak wzniosły dzień rozpoczął się wspólnym przywitaniem grup z całej Polski (około 580 dzieci) oraz Eucharystią o godz. 11.00. Następnie każdy z uczestników został przypisany do grup warsztatowych. Nastał czas na piękną i wymagającą pracę, która rodzi wspaniałe owoce. Temat przewodni warsztatów: „Boża Orkiestra” odzwierciedlał to, co zostało zaprezentowane przez  wszystkie grupy o godz. 16.00. Zaiste Aniołowie w niebie pozazdrościliby takiej Bożej orkiestry, gdyby oczywiście mogli zazdrościć. W połowie warsztatów przyszedł czas na obiad u „Grubego Benka”.  Odbyte warsztaty z „Mocnymi w Duchu” bardzo wiele nas nauczyły i wniosły do naszego życia.O godz. 18 powróciliśmy do Łowicza by zakończyć dzień wspólną kolacją przy której każdy z nas miło wspominał dzień. Po niej udaliśmy się na wspólne zabawy i tańce integracyjnie, by jeszcze lepiej siebie nawzajem poznać.

W słoneczny niedzielny poranek, po modlitwie i posiłku rozpoczęliśmy grę terenową pt. "wyspa skarbów", której celem było odnalezienie owej tajemniczej niespodzianki.Następnie o godz. 11.00 udaliśmy się na Mszę św. podczas której wszystkie schole połączyły swe siły i wspólnie zaśpiewały przeróżne pieśni. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste zakończenie - każdy z zespołów otrzymał pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Po pysznym obiedzie autokary z rozśpiewanymi scholkami rozjechały się na wszystkie strony Polski. To był wspaniały weekend pełen radości, muzyki i tańca. Zapewne najlepsza majówka pod słońcem :)

 Zobacz filmik:)

 ********************************************************************************************************************************************

 Sieć zarzucona = nowe kandydatki do scholi parafialnej.

W niedzielę 14 czerwca na mszy św. o godz. 11:30 do scholi "Dzieci Kalasancjusza" zostało przyjętych kilkanaście dziewcząt. W czasie kazania zostały zaproszone dwie osoby (będące już w scholi około 4 lata), które odpowiadały na trudne pytania dotyczące formacji w scholce, spotkań i wyjazdów.  W trakcie uroczystości kandydatki złożyły przed ołtarzem przyrzeczenie, jak również otrzymały szaty, które będą nieustannie towarzyszyły im podczas śpiewania w czasie liturgii.

Nowym kandydatom trudno było ukryć przejęcie wywołane tym wyjątkowym wydarzeniem.
Dziękujemy za dołączenie do grona naszej Scholki.

Może dołączysz i TY do Nas? - Czekamy! :)

Zobacz filmik