Sakrament Namaszczenia Chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 14-15)

Szczególnej pomocy Bożej potrzebuje człowiek w czasie choroby, a zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci.

Zapraszając kapłana z posługą do chorego, przygotujmy:

  • stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i świecę.

Chorych można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Chorych i osoby starsze odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca, przed świętami, a w razie potrzeby o każdej porze dnia.