„CI, KTÓRZY ZAWIERZĄ MI PRZEZ RÓŻANIEC NIE ZGINĄ.
TO, O CO PROSIĆ BĘDZIECIE PRZEZ MÓJ RÓŻANIEC, OTRZYMACIE.”

                                                        Matka Boska do bł. Alana de Rupe

        

Z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 16 października 2002r.:

         „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen gentium, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez - można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”

 

   

  Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Wspólnota Żywego Różańca powstała w Lyonie w 1826 r. Jej założycielką jest Paulina Jaricot. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

  

 Paulina Jaricot      

 

         Według Ceremoniału obowiązującego w Polsce Żywy Różaniec oznacza:

 • życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Stanowi streszczenie lub zbiór najważniejszych prawd Ewangelii,
 • życie wiarą, nadzieją i miłością. Przynależność do Żywego Różańca
  to innymi słowy wiara w istnienie Boga i wiara Bogu, zaufanie Bogu
  i ufność w Jego dzieło zbawienia oraz miłość Boga i ludzi.

 

         Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każdą Różę stanowi dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec. Stanowi on swoisty „wieniec różany” składany u stóp Królowej.

                 

Do obowiązków członków Żywego Różańca należy:

 • odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,
 • udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
 • częste przystępowanie do Sakramentów Świętych oraz udział w procesjach maryjnych,
 • rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,
 • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika,
 • udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

         Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25.XII),
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2.II),
 • Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25.III),
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15.VIII),
 • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  Różańcowej (7.X)
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8.XII).

                        W naszej parafii Żywy Różaniec istnieje od 1947 r.Obecnie w skład wspólnoty wchodzi 27 Róż Różańcowych:

1) Róża im. Matki Bożej Pięknej Miłości 2) Róża im. Matki Bożej Loretańskiejj
zelator: Regina Potrykus   zelator: Teresa Bianga

                   

3) Róża im. Matki Bożej Szkaplerznej  4) Róża im. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie  
zelator: Irena Szypiorowska zelator: Anna Potrykus

 

5) Róża im. Matki Bożej Pocieszenia  6) Róża im. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
zelator: Brygida Miotk   zelator: Jadwiga Mielewczyk

 

7) Róża im. Matki Bożej Gwiazdy Morza  8) Róża im. Matki Bożej Królowej Całego Świata
zelator: Irena Lewandowska zelator: Anna Szulta

                                        

9) Róża im. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 10) Róża im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zelator: Bożena Blaszkowska
zelator: Jolanta Lesner

 

11) Róża im. Matki Bożej Królowej Aniołów 12) Róża im. Matki Bożej Dobrej Rady
 zelator: Barbara Martyka      zelator: Małgorzata Zoch

 

13) Róża im. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny 14) Róża im. Matki Bożej Miłosierdzia
zelator: Bernard Czoska   zelator: Mirosław Kąkol  

 

15) Róża im. Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych 16) Róża im. Św. Jana Pawła II
zelator: Maria Bronk  zelator: Stanisława Machol

 

17) Róża im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki 18) Róża im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej
zelator: Bogusława Stencel  zelator: Hanna Wenta - Brechelka

 

19) Róża im. Św. Józefa Kalasancjusza 20) Róża im. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
zelator:  Maria Ziemann   zelator: Katarzyna Kowalewska

 

21) Róża im. Matki Bożej Wejherowskiej

 22) Róża im. Św. Ojca Pio

zelator: Marzena Uliczna

 zelator: Angelika Reiter

 

    23) Róża im. Św. Franciszka                  

          24) Róża im. Matki Bożej Królowej Pokoju

 

       zelator:Mariusz Łazarz   

                        zelator:Marta Miotk

 

25) Róża im. Św. Gemmy Galgani    

               26) Róża im. Matki Bożej Fatimskiej

 

 

 

 

             zelator: Ewa Schulz

                            zelator: Kinga Klinkosz

 

27) Róża im. Św. Charbela

                   28) Róża im. Św. Beretty Molla 

 

        zelator: Krzysztof Doring

                              zelator: Danuta Szwarc

 

      „Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka;
jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych,
która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych,
Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi
świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz
z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.


                                                                           Jan Paweł II

 

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej


Maryjo Dziewico,
pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową,
bym jej nigdy nie zaniedbał(a),
by się stała moją codzienną potrzebą.
Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią,
łączącą mnie z Jezusem i z Tobą,
hołdem dziecięcej pobożności i miłości,
umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków
w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie,
gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.
W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego,
które przygotowuje mi los wieczny,
więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie,
że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze,
że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną
blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim,
tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski,
które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.

 

Intencja Papieska

Módlmy się, o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencja stała na rok 2021

O nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.

Intencja parafialna

Módlmy się, o nawrócenia i duchową przemianę w naszej parafii, jako owoce nawiedzenia figury Św. Michała Archanioła.