Rycerstwo Niepokalanej


Wszyscy wiemy, jak wygląda zwykły rycerz – ma zbroję, miecz, tarczę… i walczy z wrogiem w obronie króla. Ale istnieją też rycerze, którzy walczą z duchowym przeciwnikiem.


Jakie jest zadanie rycerzy Niepokalanej?
Jest wielu ludzi, którzy poddali się szatanowi i odeszli od naszego Taty Niebieskiego. Jeśli się nie nawrócą, zginą na zawsze, a przecież też są dziećmi Bożymi i Dobry Pan Bóg czeka na nich z miłością.
Aby ich ratować, św. Maksymilian założył w 1917 roku (w Rzymie) Rycerstwo Niepokalanej (po łacinie Militia Immaculatae, w skrócie MI). Takie jest właśnie zadanie rycerzy Niepokalanej: „Zdobyć cały świat (wszystkich ludzi) dla Chrystusa przez Niepokalaną”!


Kim jest rycerz Niepokalanej?
Rycerz Niepokalanej to człowiek, który chce walczyć ze złem i wszystkich ludzi przyprowadzić do Pana Jezusa. Dlatego całe swoje życie, całkowicie i bezgranicznie oddaje w ręce Niepokalanej Matki Bożej. Chce być narzędziem w Jej rękach, żeby Ona posługiwała się nim do ratowania zagubionych ludzi.


Jak walczy rycerz Niepokalanej?
Rycerz Niepokalanej walczy siłą dobra. Może wykorzystać wszystkie sposoby, jakie przyjdą mu do głowy i nie przekraczają jego możliwości (i które nie są grzechem!). Przede wszystkim próbuje pokonać grzech we własnej duszy, myśli też o tym, jak pomóc innym.
1. Najskuteczniejsze sposoby w tej walce to: modlitwa, zwłaszcza za wstawiennictwem Niepokalanej (bo wtedy sama Maryja modli się z nami i prosi, żeby Pan Bóg walczył o uratowanie grzeszników), pokuta, czyli ofiarowanie Panu Jezusowi przez ręce Maryi różnych trudności, które nas spotykają, lub podejmowanie różnych wyrzeczeń (bo Pan Jezus zwyciężył, gdy bardzo cierpiał – na krzyżu) i dobry przykład chrześcijańskiego życia dawany innym.
2. Rycerz Niepokalanej powinien też codziennie odmówić akt strzelisty: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie” (ale to nie obowiązuje pod grzechem).
3. Skutecznym sposobem w tej walce jest też dawanie ludziom Cudownych Medalików, bo Maryja obiecała wiele łask tym, którzy będą je nosili.


Opiekę nad Rycerstwem Niepokalanej sprawuje o. Wiktor Zaniewski i p. Wioleta Majkowska, którzy zapraszają na spotkania w co drugą sobotę o godz. 10.30.