Młodzież Pijarska

Grupa młodzieżowa przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nosi nazwę: Młodzież Pijarska Bolszewo. Rozpoczęła ona swoją działalność 2 września 2019 roku i na dzień dzisiejszy liczy ok. 30 osób. Grupa ta składa się z  młodych osób (od 8 klasy szkoły podstawowej), którzy chętnie podejmują wyzwania, jakie stawia przed nimi Kościół i współczesny świat.
Młodzież Pijarska Bolszewo to propozycja przede wszystkim dla tych młodych ludzi, dla których chrześcijaństwo nie zamyka się jedynie na cotygodniowym odwiedzeniu kościoła w niedzielę, ale oczekują od swojej wiary czegoś więcej.
Młodzież spotyka się co tydzień w piątek o godz. 19.00. Uczestnicy spotkań, wraz z o. Mateuszem Kaźmierskim SchP, opiekunem grupy, starają się poszukiwać odpowiedzi na dręczące ich pytania lub po prostu rozmawiać o swojej wierze, a tym samym poznawać ją, starać się ją zrozumieć i pogłębiać. Nie brakuje również spotkań integracyjnych i wspólnego spędzania czasu.
Grupa bierze aktywny udział w życiu parafii prowadząc m.in. Drogę Światła w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, czy organizując dla dzieci z naszej parafii Patrocinium – święto opieki św. Józefa Kalasancjusza. Młodzi uczestniczą również w wyjazdach takich jak: Spotkanie Młodzieży Pijarskiej w Krakowi czy Sylwester z Pijarami.