Chrzest Święty

Rodzice powinni dla swojego dziecka wybierać imiona świętych patronów.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 i w sobotę po drugiej niedzieli na Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.

Co najmniej dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii. Dokonują tego rodzice (przynajmniej jeden z nich). Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z USC.

Należy również podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i nazwę parafii, w której było zawierane małżeństwo.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami, zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 19.00 odbywa się katecheza dla rodziców i chrzestnych – w kościele.

Rodzice (jeżeli nie mają przeszkody) i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Dla dziecka należy nabyć świecę i szatkę do chrztu. W dniu Chrztu rodzice i chrzestni przychodzą około 10 minut przed Mszą Świętą do zakrystii, aby złożyć podpisy w akcie chrztu dziecka. Wtedy również należy oddać kartki od spowiedzi i zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.


CHRZEST DZIECI - 2024 rok

10 marzec 2024 r. - Niedziela - o godz. 13.00
16 marzec 2024 r. - Sobota - o godz. 18.00
1 kwiecień 2024 r. – Poniedziałek Wielk. – o godz. 13.00
13 kwiecień 2024 r. - Sobota - o godz. 18.00
   5 maj 2024 r. - Niedziela - o godz. 13.00
18 maj 2024 r. - Sobota - godz. 18.00
9 czerwiec 2024 r. - Niedziela - godz. 13.00 
15 czerwiec 2024 r.- Sobota - godz. 18.00


Katecheza przygotowująca do chrztu świętego dla rodziców i chrzestnych :

• 9 marzec 2024 r. – sobota o godz. 18.45

• 23 marzec 2024 r. – sobota o godz. 18.45

• 5 maj 2024 r. – sobota o godz. 18.45

• 8 czerwiec 2024 r. – sobota o godz. 18.45