RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

W związku z tym przygotowane zostały dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się poniżej. 

Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych osobowych jest:  
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie
ul. ks. Konarskiego 1
84-239 Bolszewo
woj. pomorskie

Przedstawiciel Administratora Danych:
o. Łukasz Porąbka 

Telefon kontaktowy:     
   Tel. 58 677 73 00
   Kancelaria 58 677 73 03 (czynny w godzinach urzędowania)
   fax 58 677 73 01

Adres poczty elektronicznej:  

   bolszewo@pijarzy.pl

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).
 
Wykładnią dla przetwarzania danych osobowych przez Parafię jest Dekret ogólny (do pobrania tutaj) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.   

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do prowadzenia działalności duszpasterskiej. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. 

Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo:

    dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 
    dokonania adnotacji i uzupełnienia; usunięcia,
 
    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 
    wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodne z prawem 
    przetwarzanie,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.
 

Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000).

Ponadto informujemy, że intencje mszalne, zarówno za żywych jak i za zmarłych, są umieszczane na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń.

  

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Wniebowzięcia NMP w Bolszewie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa. 

 
o. Łukasz Porąbka – proboszcz parafii